Snel- en rapidschaak reglement

SNEL- RAPID SCHAAK SCHAAKCLUB DORDRECHT               
UPDATE REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017

Het snelschaken en rapidschaken
Naast de normale clubavonden wordt zes keer per seizoen een snelschaak- en een rapidschaak competitie gehouden. Voor het snelschaken en rapidschaken behoeft niet te worden afgemeld
Deelname aan deze competities staat open voor alle leden van Schaakclub Dordrecht en / of belangstellenden.
Elke avond worden de aanwezige deelnemers ingedeeld in groepen waarin een gesloten competitie wordt gespeeld. Dat geschiedt met programmatuur op de laptop(s) onder leiding van een wedstrijdleider van SCD.
Het tempo bedraagt voor de snelschaak competitie in principe 5 minuten per persoon per partij. Voor de rapidschaak partijen wordt in het algemeen 15 minuten per persoon per partij gehanteerd.


INDELING

Aan het begin van de avond geeft een ieder te kennen of men snel of rapid wilt spelen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de snel- en rapidschaak competitie gespeeld  volgens een gesloten systeem (round-robin) dan wel het Zwitsers Systeem. Alle deelnemers aan een snel- of rapidschaak ronde zitten dan in een groep. Mocht het aantal dermate groot zijn, kan er eventueel in 2 groepen gespeeld worden. Indeling geschiedt op basis van de Snel- of Rapid ELO t/m de vorige ronde.
Na afloop van iedere ronde wordt de ranglijst bepaald op matchpunten. Bij gelijk eindigen worden de punten bij elkaar opgeteld en gedeeld. De winnaar krijgt 1 punt, no. twee 2 etc. De uitslagen van elke ronde worden op de website gepubliceerd.


KAMPIOEN


Aan het eind van het schaakseizoen zijn de beide kampioenen diegenen die in totaal het minste aantal toegekende punten heeft bij hun vier beste resultaten van de 6 ronden.
Bij gelijk eindigen telt het eerst wie de meeste ronden gewonnen heeft. Indien gelijk dan onderling resultaat van alle ronden van het hele seizoen. Als dat gelijk is volgt een barrage.
Om in aanmerking te komen voor de titel moet men minstens vier keer hebben meegespeeld. De eind ranglijst wordt gepubliceerd in het Digiblad en op de website.
De Snel- en Rapidkampioen ontvangen op de eerstvolgende ALV een beker.


Interne wedstrijdleider
December 2016