Bas Nugteren overleden

Op donderdag 25 oktober 2018 bereikte ons het trieste bericht dat -na een kort ziekbed- op 18 oktober j.l. ons clublid Bas Nugteren op 75-jarige leeftijd is overleden. Bas was sinds 1978 lid van onze vereniging en speelde ook vele jaren voor schaakclub Zwijndrecht. Hij was een zeer trouwe bezoeker van de clubavonden en zijn laatste partij speelde hij nog maar kort geleden, op 27 september. Wij zullen ons Bas blijven herinneren en wensen zijn broer Dick en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.